Privacy

Online Privacy Policy

We vragen je vriendelijk om onderstaande aandachtig te lezen.

We vertrouwen op jou, als Equirise-Academy h/o Equinova, om zorgvuldig met het Academy materiaal om te gaan en hier ook oprecht naar te handelen, zoals je ook wil dat mensen met jou en jouw materiaal omgaan.

Jouw Academy omgeving login is persoonsgebonden en deze mag niet gedeeld worden met derden.

Dank je wel voor jouw begrip hiervoor.

Disclaimer

Alle informatie binnen deze Academy omgeving is door Equirise-Academy  h/o Equinova met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierop verstrekte informatie aanvaardt Equirise Academy  h/o Equinova geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook. Evenmin kan aan de inhoud van deze informatie geen rechten worden ontleend. 

Alle informatie is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk. Je bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie in de Academy alsmede voor het gebruik van die informatie. Aan deze informatie in de Academy kan je geen rechten ontlenen. De Academy dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Affiliate disclaimer

Wij hebben altijd geloofd in de transparantie van het Internet en daarom voegen we ook deze affiliate disclaimer toe. In deze Academy kun je producten vinden die wij je aanraden waarvoor wij soms een affiliate commissie krijgen als jij dat product via die link aanshaft. 

Belangrijk om te weten is dat jij daardoor niet meer gaat betalen en we bevelen alleen producten aan die wij zelf gebruiken, of hebben gebruikt, of waarvan wij de meerwaarde kunnen bepalen voor jou. Ons primaire doel is dat jij door deze producten jouw gewenste resultaat bereikt.  

Inkomsten disclaimer

Laten we hier helder in zijn voor je. Onze resultaten en die van anderen zijn niet de norm en deze gaan we je ook niet beloven. Je zult moet bekijken hoe alle Academy informatie voor jou werkt.

Er is niet een magische pil om van een onhandelbaar paard een Grand-Prix paard te maken. Het begint allemaal met hard werken, doorzetten en veel proberen om je gewenste resultaten te bereiken. Bijna nooit werkt iets direct vanaf het begin. In ieder geval zo is het altijd voor ons geweest. 

Onze resultaten zijn ook gebaseerd op 30 jaar ervaring en kei hard werken. Dankzij dat harde werken en continu doorzetten geeft het ons de resultaten waar wij altijd van droomden.

Copyrights

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van Equirise-Academy h/o Equinova niets uit deze Equirise-Academy  h/o Equinova omgeving worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier.

Equirise-Academy h/o Equinova is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de in artikel 17 lid 2 Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb. 351) bedoelde vergoeding te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden.

Daarnaast is jouw Academy omgeving login persoonsgebonden en deze mag niet gedeeld worden met derden. 

Indien bovenstaande wel plaatsvindt, zonder schriftelijke toestemming, dan wordt jouw toegang permanent geblokkeerd tot alle Academy producten, zonder financiële compensatie.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.